Chính sách bảo mật

Khi bạn đăng ký trực tuyến để tạo tài khoản khách hàng với Mick's Wines, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về sở thích và không thích rượu vang của bạn và nhận thông tin cập nhật về chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới và dịch vụ bổ sung của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong trang web của chúng tôi, nơi chúng tôi sử dụng đề xuất một loại rượu hoặc sản phẩm khác mà bạn có thể thích, dựa trên giao dịch mua trước đó của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể mời bạn tham gia các sự kiện nếm rượu vang phù hợp với sở thích rượu vang của bạn.

Thông tin hoạt động chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Loại rượu, quốc gia, nho, năm hoặc phạm vi giá bạn đã tìm kiếm.
  • Bạn đã mua loại rượu nào.
  • Tần suất bạn mua và với khối lượng bao nhiêu.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các nhà nhập khẩu hoặc phân phối rượu khác