Grenache/Garnacha

Grenache (Garnacha) là một loại nho làm rượu vang đỏ được trồng nhiều ở Pháp, Tây Ban Nha, Úc và Hoa Kỳ. Nó đặc biệt rất linh hoạt cả trong vườn nho và trong nhà máy sản xuất rượu vang, điều này có thể giải thích tại sao nó là một trong những loại nho phân bố rộng rãi nhất trên thế giới. Grenache là tên tiếng Pháp của giống nho này (và được quốc tế công nhận nhất), nhưng nó cũng có một số từ đồng nghĩa. Ở Tây Ban Nha, nơi nó là một trong những giống nho hàng đầu của đất nước này, nó được gọi là Garnacha. Ở Sardignia, giống nho này được gọi là Cannonau.