Glamour - y rượu pha lê

This range of wine glasses has an eye-catching and innovative shape and a regal stem.

catalog.viewmode Lưới Danh sách
Sắp xếp theo
Trưng bày Trên một trang
Lọc theo thuộc tính
  • Loại vang
  • Nguồn Gốc

Glamour - Ly rượu vang đỏ

Ly rượu vang đỏ pha lê sinh thái LUXION®. Hộp 6 ly. H: 230mm, Cl: 587ml
750.000

Glamour - Rượu sâm banh, sáo rượu vang

Ly rượu sâm banh pha lê sinh thái LUXION®, ly rượu vang nổ. Hộp 6 ly. H: 260mm, Cl: 440m
750.000

Glamour - Ly rượu vang trắng

Ly rượu vang trắng pha lê sinh thái LUXION®. Hộp 6 ly. H: 230mm, Cl: 472ml
750.000

Glamour - Gran Cuvee Ly rượu vang đỏ

LUXION® eco-crystal Red Wine glass. Box of 6 glasses. H:261mm, Cl:763ml
790.000