Nhiệt độ bảo quản

Rượu vang được phục vụ tốt nhất ở nhiệt độ chính xác để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất từ mùi và vị. Dưới đây là nhiệt độ phục vụ được đề xuất áp dụng cho từng loại rượu vang:

Làm lạnh ở 8-10 ° c - Rượu vang tráng miệng, Rượu vang nổ (Sekt, Prosecco, Spumante) và Rượu vang hồng.

Làm lạnh ở 10-12 ° c - Rượu vang trắng và rượu sâm banh.

Hơi lạnh ở 12-14 ° c - Rượu vang đỏ ngọt.

Nhiệt độ phòng ở 14-18 ° c - Rượu vang đỏ trung bình.

Nhiệt độ môi trường ở 18-20 ° c - Rượu vang đỏ khô.

Một số loại rượu vang Full Bodied ( vang đỏ đậm đà), Reserve và Grand Reserve được phục vụ tốt hơn khi chúng bị khử và để thở trong 30 - 40 phút trước khi phục vụ. Decant và phục vụ ở 14-18 ° c