Vang Vegan

Vang thuần chay là loại rượu không có các sản phẩm từ động vật nào trong quá trình sản xuất, vì vậy các nhà sản xuất rượu để các hạt vụn chìm tự nhiên xuống đáy rượu hoặc sử dụng các sản phẩm lọc rượu không phải từ động vật, thường là bentonit (một dạng đất sét) hoặc protein đậu.

Lọc theo giá