Domdechant Werner

Được biết đến là nhà máy rượu sản xuất hầu hết từ giống nho Riesling và Pinot Noir ở Hochheim.

Nhà làm vang này sở hữu các khu vườn nho đơn lẻ Domdechaney, Kirchenstück, Hölle, Stein, Stielweg và Reichestal - tất cả đều đáp ứng các tiêu chí phân loại của Erstes Gewächs, phân cấp chất lượng hàng đầu của vùng Rheingau.