Malvasia

Malvasia là một nhóm các giống nho làm rượu vang ngày xưa được trồng ở khu vực Địa Trung Hải, quần đảo Balearic, quần đảo Canary và đảo Madeira, nhưng hiện nay được trồng ở nhiều vùng sản xuất rượu vang trên thế giới.