Weissburgunder

Weissburgunder là một giống nho lâu đời và là phiên bản Pinot Blanc của Đức. Weiss trong tiếng Đức có nghĩa là màu trắng và Burgunder được sử dụng để chỉ "Pinot" theo cùng một nghĩa mà nó được sử dụng trong tiếng Pháp và tiếng Ý.